Cửa cuốn cách âm

Hệ tống tủ trang bị cửa cuốn cách âm trong văn phòng

Chi tiết lá cửa cuốn tủ cách âm

Có nhiều màu sắc, họa tiết khác nhau